vastuullisuus_kansi_mock-up-2-1

Opas vastuullisiin hankintoihin

Tutustu oppaamme avulla vastuullisten hankintojen tekemiseen

Julkisista hankinnoista säädetään laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016; ”Hankintalaki”). Hankintayksiköitä ovat julkiset toimijat kuten valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaiset, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko, valtion liikelaitokset, muut julkisoikeudelliset laitokset tai mikä tahansa hankinnan tekijä silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta joltain muulta hankintayksiköksi katsottavalta taholta.

Lakimuutos edistää vastuullisempia ja laadukkaampia hankintoja

Hankintayksikön kilpailuttaessa tarjouksia hankintalain mukaisesti, tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Nykyisen hankintalain 93 §:n mukaan kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena pidetään tarjousta, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hallitus on kuitenkin ehdottanut, että hankintalakia muutettaisiin niin, että vuoden 2023 alusta alkaen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi ei olisi enää mahdollista valita halvinta hintaa, vaan tarjouksista olisi valittava aina hinta-laatusuhteeltaan paras tai kustannuksiltaan edullisin tarjous.

Hankintaopas apuna laadullisten kriteerien valinnassa

Miten sitten määrittää tuotteeseen ja tarjoajaan soveltuvat laatukriteerit? Tässä oppaassa on esitetty kriteeristöjä, joiden avulla hankintayksiköt voivat vertailla erityisesti huonekalualaan liittyviä laadullisia ominaisuuksia.

Lataa opas