ISKU Ergonomisen työympäristön opas

Lataa nyt:

Ergonomisen työympäristön opas

Tutustu oppaamme avulla työympäristöergonomian eri tyyppeihin

Oikeanlainen ergonomia vähentää fyysisiä ja psyykkisiä kuormitustekijöitä, parantaa työtehokkuutta ja työntekijöiden hyvinvointia sekä ehkäisee ammattitauteja ja työtapaturmia.

Oppaamme avaa lukijalleen miten ISKUlla työskentelevät asiantuntijat voivat auttaa parantamaan työympäristön ergonomiaa huomioimalla keskeiset työympäristöergonomian tyypit:

  • Fyysinen ergonomia, joka keskittyy ihmisen fysiologian ja anatomian huomioimiseen työympäristön suunnittelussa ja
    työtehtävien järjestelyssä.
  • Kognitiivinen ergonomia, joka keskittyy ihmisen ajatteluprosessien, tiedonkäsittelyn ja päätöksenteon
    ergonomiaan.
  • Organisatorinen ergonomia, joka tarkastelee työn organisointia, johtamista ja työympäristöä. 
  • Sosiaalinen ergonomia, joka käsittelee ihmisten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta työympäristössä.
  • Ympäristöergonomia, joka keskittyy fyysisen ympäristön, kuten työtilojen, valaistuksen, äänen ja lämpötilan ergonomiaan.

Lataa opas